✆ 916 00 490 ✎ geiranders@gmail.com

Røros

Kunde: Statsbygg – Byrå: Spoon – Oppdrag: Fotoreportasje

Et av de første store, norske industrieventyrene begynte på Røros i 1644 og varte i over 300 år. Da selskapet AS Røros Kobberverk til slutt gikk konkurs i 1977, etterlot det seg 49 bygninger, flere gruver og 53 installasjoner som ble brukt i bergverksdriften. Nå tar Statsbygg over eierskapet og forvaltningsansvaret, men de er fremdeles de lokale ekspertene ved Rørosmuseet som skal ha det daglige ansvaret for drift og vedlikehold.

Det var disse dyktige folkene jeg hadde gleden av å følge i to dager i september 2018. Resultatet kan du se på sidene 42-51 i Statsbyggs magasin Åpent Rom:

https://www.statsbygg.no/Files/publikasjoner/aapentRom/aapent_rom_2018_2.pdf